Zasoby projektu‎ > ‎

Roboty na lekcjach przyrody

Przykładowe wykorzystanie robotów LEGO i metody EduRoboLab w nauczaniu przyrody na II etapie edukacyjnym (nowa podstawa programowa)

O autorze


Marcelin Makowski

  • nauczyciel przyrody i geografii
  • uczestnik warsztatów z robotami LEGO

Roboty a doskonałość istoty ludzkiej

Treści nauczania:
Organizm człowieka

Wymagania szczegółowe:
Uczeń opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego.

Przykład:
Uświadomienie roli zmysłów poprzez porównanie możliwości odbierania bodźców z zewnątrz dzięki odpowiednim organom organizmu żywego oraz odpowiednim sensorom wykorzystywanym w wielu urządzeniach, na przykładzie robota LEGO.

Omówienie:
Metoda EduRoboLab ma świetne zastosowanie podczas lekcji, na której wprowadzamy treści o kontroli organizmu przez układ nerwowy i odbieraniu bodźców zewnętrznych poprzez narządy zmysłu.

Klocki LEGO wzbudzają zainteresowanie uczniów omawianym tematem oraz ułatwiają wyjaśnienie zagadnienia na konstruowanym modelu. Należy pamiętać, że działanie robota w dużym stopniu wzorowane jest na działaniu organizmu żywego.

Poprzez prezentację odpowiednich sensorów, w które zaopatrzona jest maszyna, możemy uświadomić uczniom (poprzez porównanie do organizmu ludzkiego) jak działają narządy zmysłów.

Przykładowo sensor rozróżniający kolory i natężenie światła może obrazować działanie oczu. Także połączenia sensorów robota z jego jednostką centralną można porównać do funkcji, jaką w organizmie żywym spełniają nerwy i mózg. Przesyłanie informacji w obu przypadkach odbywa się na podobnych zasadach, co łatwo można zobrazować, poprzez wydanie robotowi komendy.

Uczniowie dzięki temu mogą uświadomić sobie, jak odbywa się kontrola wszystkich funkcji ciała oraz przesyłanie informacji z mózgu do wszystkich miejsc ciała i z powrotem. Łatwo także zobrazować, jakie są skutki uszkodzenia połączeń nerwowych w organizmie.

Zastosowanie robotów podczas tej lekcji daje możliwość uświadomienia stopnia skomplikowania procesów biologicznych, w kontekście doskonałości istoty ludzkiej oraz porównania możliwości ciała ludzkiego i zaprogramowanej maszyny.