Zasoby projektu‎ > ‎

Konferencje metodyczne połączone z warsztatami

[archiwum - kwiecień 2012]

RODN "WOM" w Bielsku-Białej


Więcej informacji

Szczegóły projektu Laboratorium Robotyki, informacje o konferencjach organizowanych w ramach projektu: Wojciech Zuziak - koordynator projektu.

Cykl 4 konferencji został zrealizowany

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej to organizatorzy zakończonego właśnie cyklu 4 konferencji metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (marzec i kwiecień 2012).

Konferencje połączone były z warsztatami z robotyki w ramach naszego projektu Laboratorium Robotyki.

Zaproszenie kierowaliśmy szczególnie do: nauczycieli klas 1-3, nauczycieli matematyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i przyrody ze szkół podstawowych oraz nauczycieli matematyki, informatyki, fizyki i zajęć technicznych z gimnazjów.

Ponadto: do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem w szkole edukacyjnych projektów grupowych, z wykorzystaniem zestawów do budowy robotów Lego Mindstorms NXT.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało prawie 40 nauczycieli, głównie z województwa śląskiego.

Było nam niezwykle miło gościć Państwa w murach Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej. Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach projektu Laboratorium Robotyki. Szczegóły już wkrótce!

Program (część I)

1. Wstęp (15 minut)

1.1
Powitanie zebranych gości i prelegentów - Anna Kruk, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Bielsku-Białej i Władysław Mąsior, dyrektor RODN "WOM" w Bielsku-Białej (5 min)

1.2
Wprowadzenie w tematykę konferencji - opis projektu i metody LegoRoboLab - Wojciech Zuziak, Laboratorium Robotyki - koordynator projektu (10 min)

2. Część plenarna (40 minut)

2.1
Przedstawienie zestawu do zajęć z robotyki - Lego Mindstorms NXT 2.0 - Bogusław Bargieł, Laboratorium Robotyki - instruktor (15 min):

a) jednostka centralna (brick)

b) sensory

c) silniki

d) okablowanie

e) klocki

f) oprogramowanie

2.2
Pytania uczestników (5 min)

2.3
Umocowanie metody LegoRoboLab w dydaktyce szkół polskich - Wojciech Zuziak (15 min):

a) warsztaty z robotami a podstawa programowa

b) miejsce zajęć w codziennej praktyce szkolnej

c) formy pracy - możliwe sposoby prowadzenia warsztatów

2.4
Pytania uczestników (5 min)

Przerwa (15 minut)

Program (część II)

3. Część warsztatowa (80 minut)

3.1
Praca w 5 zespołach (4 - 5 osób w zespole). Każdy zespół buduje swojego robota Lego - Bogusław Bargieł i Wojciech Zuziak (70 min):

a) budowa robota wg planu

b) zdalne sterowanie zbudowanym robotem

c) wykorzystanie gotowego algorytmu (programu) dla zbudowanego robota

d) tworzenie własnego algorytmu (programu) sterującego robotem

3.2
Demontaż robota - logika sortowania, uwagi dotyczące przechowywania - Bogusław Bargieł i Wojciech Zuziak (10 min)

4. Zakończenie (30 minut)

4.1
Podsumowanie części warsztatowej - Bogusław Bargieł i Wojciech Zuziak (5 min)

4.2
Jak wyposażyć laboratorium? Koszty zakupu zestawów - Wojciech Zuziak (15 min)

4.3
Pytania uczestników (5 min)

4.4
Podziękowania i pożegnanie uczestników (5 min)