Scratch - programowanie puzzlami

Zaproszenie!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oferuje kursy doskonalące dla nauczycieli, w ramach współpracy z projektem Laboratorium Robotyki.

Więcej informacji: RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Informacje

Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak

Liczba uczestników: do 12 osób.

Liczba godzin: 16 (3 moduły po 4 godziny + 4 godziny pracy własnej online).

Koszt: wg cennika RODN "WOM" Bielsko-Biała.

Zgłoszenia:
RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innej formie. Wymagać to będzie dodatkowych uzgodnień.
    

Scratch - programowanie puzzlami

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli prowadzone z wykorzystaniem darmowego środowiska programistycznego Scratch.

Scratch to projekt, który powstał w jednej z najlepszych uczelni technicznych na świecie MIT – Massachusetts Institute of Technology (USA). Scratch rozwija kreatywność, systematyczność, uczy współpracy i wymiany pomysłów.

Tematyka szkolenia:
 • tworzenie interaktywnych historyjek i animacji,
 • zabawa dźwiękami, tworzenie muzyki,
 • grafika żółwia - ciekawiej niż zwykle,
 • tworzenie prostych gier komputerowych,
 • dzielenie się swoimi projektami w sieci.
Scratch może być wykorzystany do nauczania matematyki, informatyki, algorytmicznego podejścia do rozwiązywania problemów. Ponadto można go użyć w nauczaniu języków obcych, przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Scratch to także społeczność twórców i kultura remixu.

Adresaci szkolenia to nauczyciele:
 • prowadzący zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych,
 • matematyki w szkołach podstawowych i w gimnazjach,
 • informatyki w gimnazjach,
 • języków obcych w szkołach podstawowych i w gimnazjach,
 • nauczyciele realizujący grupowe projekty edukacyjne,
 • nauczyciele pracujący na świetlicy szkolnej lub środowiskowej.

Kierownik szkolenia i prowadzący: mgr Wojciech Zuziak – nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, twórca i koordynator projektu Laboratorium Robotyki.