Roboty LEGO MINDSTORMS Education EV3 na zajęciach w SP

Zaproszenie!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oferuje kursy doskonalące dla nauczycieli, w ramach współpracy z projektem Laboratorium Robotyki.

Więcej informacji: RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Informacje

Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak

Liczba uczestników: do 12 osób.

Liczba godzin: 16 (4 moduły po 4 godziny) lub 12 (4 moduły po 3 godziny).

Koszt: wg cennika RODN "WOM" Bielsko-Biała.

Zgłoszenia:
RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Stanowisko pracy

Uczestnicy kursów mają do dyspozycji do 6 stanowisk roboczych.

Każde stanowisko wyposażone jest w:
 • zestaw klocków LEGO, umieszczonych (posortowanych) w organizerze; 
 • 5 sensorów, 3 silniki i kostkę (brick), która steruje pracą zbudowanego robota (maszyny);
 • niezbędne okablowanie;
 • komputer i/lub tablet z oprogramowaniem.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innej formie. Wymagać to będzie dodatkowych uzgodnień.
    

Roboty LEGO MINDSTORMS Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli


Cel:

 1. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów z robotyki.
 2. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania zestawów LEGO MINDSTORMS Education EV3 w czasie pracy z uczniami podczas lekcji.

Szczegółowe treści programowe:

 • prezentacja zestawu do zajęć z robotyki – LEGO MINDSTORMS Education EV3: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki;
 • oprogramowanie instalowane na komputerze (system operacyjny Microsoft Windows), oprogramowanie instalowane na tablecie (system operacyjny Android);
 • budowa pojazdów i maszyn, wykorzystanie sensorów;
 • tworzenie programów sterujących (na komputerze lub na tablecie), które zamienią maszyny lub pojazdy w roboty, wchodzące w interakcje z otoczeniem;
 • projektowanie 3D, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, testowanie, modyfikacja programów sterujących;
 • zajęcia z robotami LEGO a praktyka szkolna.
Adresaci zajęć to nauczyciele:
 • w szkołach podstawowych – informatyka (zajęcia komputerowe) lub technika (zajęcia techniczne);
 • pracujący na świetlicy szkolnej;
 • w klasach gimnazjalnych – zajęcia techniczne, fizyka lub informatyka, realizujący grupowe projekty edukacyjne.

Kierownik szkolenia i prowadzący: mgr Wojciech Zuziak – nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, twórca i koordynator projektu Laboratorium Robotyki.

 

Plan zajęć:

 • Moduł nr 1 – Praca z zestawem LEGO MINDSTORMS EV3 – wprowadzenie
 • Moduł nr 2 – Podstawy programowania w środowisku graficznym (komputer lub tablet)
 • Moduł nr 3 – Realizacja przykładowych ścieżek warsztatowych: budowa i programowanie robotów
 • Moduł nr 4 – Realizacja przykładowych ścieżek warsztatowych: projektowanie 3D, budowa i programowanie robotów