2. Recenzja projektu - ATH Bielsko-Biała


Recenzja projektu Laboratorium Robotyki

Kierownik Katedry Elektrotechniki i Automatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pan prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik w recenzji projektu Laboratorium Robotyki z dnia 29 września 2011 roku napisał:
Z dużym zainteresowaniem odnotowałem pojawienie się projektu edukacyjnego pod nazwą Laboratorium Robotyki, którego autorem jest mgr Wojciech Zuziak, nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki.

Zajęcia proponowane w ramach projektu Laboratorium Robotyki są na wskroś nowoczesną i niezwykle atrakcyjną formą pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapewniają one rozwój nowych zainteresowań oraz są okazją do poznania specyfiki zawodów przyszłości, takich jak: mechatronik, czy informatyk. (...)

Projekt jest sposobem na zainteresowanie młodzieży zagadnieniami związanym z projektowaniem i budową pojazdów, maszyn oraz robotów autonomicznych. Pośrednio: ma dostarczyć dowodów na użyteczność wiedzy i umiejętności matematyczno-techniczno-informatycznych, nabywanych w szkole. (...)

Zachęcam do udziału w projekcie!

Obok (po lewej) do obejrzenia skan oryginału recenzji projektu.