3. Laboratorium Robotyki - polityka prywatności


Polityka prywatności

  1. Dane kontaktowe osób zaangażowanych w projekt Laboratorium Robotyki publikowane są tylko za wiedzą zainteresowanych, po otrzymaniu od nich wyraźnej zgody na publikację. 
  2. Osobom tym przysługuje prawo poprawiania danych, prawo wycofania zgody na publikację danych oraz prawo żądania usunięcia publikowanych danych ze strony projektu Laboratorium Robotyki. W tym celu powinni skontaktować się z koordynatorem projektu.