1. Laboratorium Robotyki - wprowadzenie


Szansa i wyzwanie

Robotyka i podejście inżynierskie w nauczaniu powoli znajdują sobie (należne im) miejsce we współczesnej dydaktyce szkół polskich.

Wprowadzenie do oferty edukacyjnej zajęć warsztatowych z robotami LEGO MINDSTORMS jest dla Państwa szkoły szansą i wyzwaniem.

Szansą na kształtowanie wizerunku swojej placówki jako nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie, z nietypową ofertą edukacyjną; wyzwaniem dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz dla dzieci i młodzieży - uczestników warsztatów.

Co oferujemy?

  1. Kursy doskonalące dla nauczycieli, którzy chcą w swoich szkołach prowadzić zajęcia z robotyki (projektowanie, budowa i programowanie robotów LEGO).
  2. Pomoc w organizacji i wyposażeniu własnego szkolnego laboratorium do zajęć z robotyki. 
  3. Udział w tworzeniu społeczności skupionej wokół projektu Laboratorium Robotyki, współtworzenie zasobów projektu.