Archiwum‎ > ‎

Szkolenia rad pedagogicznych (z zajęciami warsztatowymi): Laboratorium Robotyki

Zaproszenie!

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oferuje szkolenia rad pedagogicznych połączone z warsztatami z robotyki, w ramach współpracy z projektem Laboratorium Robotyki.

Więcej informacji: RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Oferujemy szkolenia rad pedagogicznych (połączone z warsztatami) prowadzone z wykorzystaniem najnowszych zestawów LEGO MINDSTORMS Education EV3!

Informacje

Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak

Liczba uczestników: do 20 osób.

Liczba godzin: 5.

Koszt: wg cennika RODN "WOM" Bielsko-Biała.

Zgłoszenia:
RODN "WOM" Bielsko-Biała, tel. 33 8123715 w. 119.

Stanowisko pracy

Uczestnicy szkolenia i warsztatów mają do dyspozycji 5 stanowisk roboczych.

Każde stanowisko wyposażone jest w:
 • zestaw klocków LEGO umieszczonych (posortowanych) w organizerze; 
 • sensory, silniki i kostkę (brick), która steruje pracą zbudowanego robota (maszyny);
 • niezbędne okablowanie;
 • komputer i/lub tablet z oprogramowaniem.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w innej formie. Wymagać to będzie dodatkowych uzgodnień.

Plan szkolenia

 1. Wstęp (10 minut)
  • powitanie uczestników szkolenia;
  • wprowadzenie – opis projektu Laboratorium Robotyki i proponowanej metody nauczania (EduRoboLab).

 2. Część plenarna (20 minut)
  • zestaw do zajęć z robotyki – LEGO MINDSTORMS Education EV3: jednostka centralna (brick), sensory, silniki, okablowanie, klocki, oprogramowanie;
  • metoda EduRoboLab a dydaktyka szkół polskich: warsztaty z robotami a podstawa programowa kształcenia ogólnego, miejsce zajęć w codziennej praktyce szkolnej, formy pracy – możliwe sposoby prowadzenia warsztatów;
  • koszty wyposażenia laboratorium;
  • pytania uczestników.

 3. Przerwa (10 minut); przygotowanie części warsztatowej.

 4. Część warsztatowa nr 1 (80 minut) 
  • praca w zespołach (2-4 osoby w zespole): budowa robota wg planu;
  • tworzenie własnego algorytmu (programu) sterującego robotem;
  • rozbudowa robota, modyfikacja programu sterującego;
  • demontaż robota – logika sortowania.

 5. Przerwa (10 minut)

 6. Część warsztatowa nr 2 (80 minut) 
  • praca w zespołach (2-4 osoby w zespole): budowa robota wg planu;
  • tworzenie własnego algorytmu (programu) sterującego robotem;
  • rozbudowa robota, modyfikacja programu sterującego;
  • demontaż robota.

 7. Zakończenie (15 minut)
  • podsumowanie części warsztatowej;
  • ankieta ewaluacyjna;
  • pytania uczestników;
  • pożegnanie uczestników szkolenia.